Rybaření

Povolenky k lovu

Zde si můžete objednat povolenku k lovu na VN Nové Mlýny, povolenka platí na všechny revíry MRS. Nedílnou součástí povolenky jsou BPVRP, ve kterých naleznete seznam revírů. Pro získání povolenky musíte být:
- držitelem platného rybářského lístku (RL)
- mít zaplacený členský příspěvek MRS (není pdmínkou pokud si zakoupíte povolenku pro nečleny)

Pokud povolenku uhradíte předem, minimálně 5 pracovních dní před příjezdem (pro ověření vaší platby), povolenku Vám připravíme. Pokud si povolenku jen rezervujete bude Vám vystavena po příjezdu po uhrazení příslušné částky. Povolenku je možné odeslat poštou na Vaši adresu.

Musí se dopracovat........