Ubytovací řád PENZIONU PÁLAVA 


 • Penzion je oprávněn ubytovat jen hosta, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy. Podmínky zpracování osobních údajů jsou v souladu s GDPR, platnou legislativou, a slouží pouze pro potřeby ubytování v penzionu.
 • Rezervovat ubytování lze telefonicky na tel. +420 602 768 693, +420 731 606 252, emailem: mrspalava@gmail.com nebo v rezervačním systému dostupném na www.mrspalava.cz
 • Nejpozději v den příjezdu uhradí host celkovou cenu za ubytování (včetně místního ubytovacího poplatku dle platné vyhlášky) nebo doplatek za ubytování v případě uhrazení předchozí zálohy, dle sjednané ceny nebo platného ceníku. Výše zálohy je stanovena na 30 % z celkové částky, pokud není dohodnuto jinak. Ubytování velkých skupin je vhodné platit předem fakturou.
 • Ubytování je možné v den příjezdu od 15:00 do 16:00, pokud není dohodnuto jinak, vždy budete před příjezdem kontaktováni. V měsíci červenci a srpnu je možné ubytování minimálně na 3 noci, jinak na 2 noci. Od 1. 11. do 31. 3. je možná rezervace minimálně 4 pokoje/2 noci/12 osob, rezervaci je nutné povézt emailem nebo telefonicky.
 • Uvolnění pokoje je v den odjezdu nejpozději v 10:00, pokud není dohodnuto jinak.
 • Výměna ložního prádla je možná při pobytech delších jak 7 dní.
 • Host dostane při ubytování klíč od pokoje a klíč od vjezdové brány. Ztrátu klíčů hlaste na recepci.
 • Parkování je v areálu penzionu pro ubytované zdarma. Ubytovatel neodpovídá za vzniklou škodu na parkovaných motorových vozidlech hostů ani za odcizení věcí z vozidel.
 •  Přijímání návštěv hostem v penzionu není povoleno, pokud se host s ubytovatelem nedohodl jinak.
 • V penzionu není hostům povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Netýká se počítačů, telefonů, drobné elektroniky a elektrických spotřebičů osobní hygieny.
 • V budově penzionu, včetně pavlačí, platí zákaz kouření a rozdělávání ohňů.
 • Psi a jiná zvířata se mohou po areálu pohybovat pouze se souhlasem ubytovatele na základě předchozí rezervace. Cena za ubytování zvířete je dle platného ceníku. Zvíře nesmí být nikdy na pokoji samo a v objektu se může pohybovat pouze v doprovodu majitele. Zvíře nesmí rušit ostatní hosty. Zvíře nesmí užívat vybavení a zařízení, které slouží hostům. Za škody způsobené zvířetem odpovídá majitel zvířete.
 • Společenskou místnost lze využívat po rezervaci a uhrazení poplatku dle platného ceníku.
 • Venkovní vybavení lze využívat bez omezení způsobem, ke kterému je určeno a který nenarušuje vzájemný pobyt hostů. Hosté se po celou dobu pobytu k sobě chovají ohleduplně.
 • V době od 22:00 do 6:00 je v penzionu a společných částech ubytovacího zařízení režim nočního klidu, host se musí chovat takovým způsobem, aby ostatní nebyli rušeni nadměrným hlukem.
 • Závady a nedostatky hlaste na recepci, budeme se snažit odstranit vady bezodkladně.
 • Bez souhlasu ubytovatele není povoleno přenášet, přemísťovat vybavení a zařízení pokojů.
 • Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu ani za škody na jeho osobních věcech.
 • Host odpovídá za škodu způsobenou na zařízení penzionu a společných prostorách. Host jako zákonný zástupce odpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách penzionu a pobyt jim tam umožnil host.
 • Po skončení pobytu je host povinen uvést kuchyňku do původního stavu, pokud byla použita, vynést odpadky do určených kontejnerů a zamést podlahu od hrubých nečistot.
 • Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat jeho ustanovení.

Děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt. 

WIFI HESLO: palava188 
Kontakt recepce: +420 602 768 693, +420 731 606 252